ELcod - servis elektronike

Linkovi

       

 

 

  • www.vagcom.hr      -- web  stranica ovlaštenog zastupnika VAG COM  dijagnostike za Hrvatsku

 

 

  • www.vcds.hr          -- web stranica ovlaštenog  zastupnika VCDS dijagnostike za Hrvatsku

.   

  

  •  www.pci-tuning.de      --  web  stranica jednog  od ovlaštenih zastupnika  VAG COM  dijagnostike  za SR Njemačku.

     

  

  • www.ross-tech.com    --  web stranica vlasnika VAG COM ( VCDS ) dijagnostike.

 

 

Dizajn i programsko rješenje: ČuBraD